Черни кани за мляко

Черни кани за мляко

 

 

 

 

 

 

 

cl 35 - 72 лв.

cl 50 - 82 лв.

cl 75 - 92 лв.

Цена: 72 / 82 / 92 лв. без ДДС

 IMPORTED FROM ITALY